ในหลวงของแผ่นดิน official MV (HD)

ในหลวงของแผ่นดิน official MV (HD)

Love The World

วันพุธที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2555

มุมมองของชีวิต A view of life


A view of life.
I believe there is one thing we are all like each other ...
That is, no one is happy all the time or suffer at any time ...
Always happy to run out ... Suffering is to replace ....
This is a very vicious and endless ....

ฉันเชื่อว่า มีอยู่สิ่งหนึ่งที่เราทุกคนต่างก็เหมือนๆกัน...
นั่นคือ ไม่มีใครจะมีความสุขได้ตลอดเวลา หรือ มีความทุกข์ได้ตลอดเวลา...
ทุกครั้งที่ความสุขหมดลง... ความทุกข์ก็เข้ามาแทนที่ ….
เป็นอยู่อย่างนี้ วนเวียน ไม่รู้จบ ….

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น